Видео - типове и променливи - 31 окт. 2012 - Ники

Видео към лекцията "Примитивни типове данни и променливи" от курса C# част I - пролет 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Thd6j4sZ-0I