Видео - 10 май 2013 - Ники

Видео към лекцията "Основи на софтуерното инженерство" от курса Качествен програмен код - април 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=279L-ERCyPw