Workshop - Part I - 11.05.2013 - Пенка

Видео към лекцията "Въведение в програмирането" от курса C# част I - пролет 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=G4CkP_C5O2c