Workshop - 11.05.2013 - Евлоги

Видео към лекцията "Примитивни типове данни и променливи" от курса C# част I - пролет 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=3qHDh4OS7hI