Видео - част 2 - 15.05.2013 - Георги Моллов

Видео към лекцията "SEO оптимизация на сайтове - въведение" от курса SEO курс - оптимизация за търсещите машини.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=oHgHfQzXvvQ&list=PLF4lVL1sPDSk8Awxndq2afRsSk1yHsXU1