Теория - видео - 27.04.2013 - Тодор Тотев

Видео към лекцията "Mocking и JustMock" от курса Качествен програмен код - април 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/632Aync-qLU