Workshop - Побитови операции - 18.05.2013 - Ивайло

Видео към лекцията "Оператори и изрази" от курса C# част I - пролет 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=8vxQqbFGW-E