Видео - 22.05.2013 - Теодор Захариев

Видео към лекцията "Създаване и оптимизация на уеб сайт" от курса SEO курс - оптимизация за търсещите машини.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=9XTa1yMDp_k&feature=youtu.be