Видео - част 2

Видео към лекцията "Вероятности, стохастични процеси и вериги на Марков" от курса Април 2013 - Подготовка за НОИ.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=pHbb68iovhQ