Видео

Видео към лекцията "Задача 6 - На бай Шого овощията" от курса Април 2013 - Подготовка за НОИ.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=tHdxdA7t7Uc