Видео

Видео към лекцията "Задача 5 - Пътища" от курса Април 2013 - Подготовка за НОИ.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=y6YS6YxGIEw