Видео (част от лекцията Вероятности, стохастични процеси и вериги на Марков)

Видео към лекцията "Задача 9 - Развален светофар" от курса Април 2013 - Подготовка за НОИ.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=pHbb68iovhQ#t=1026s