Видео

Видео към лекцията "Задача 3 - Купонджията Ивайло" от курса Април 2013 - Подготовка за НОИ.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=XKkutkT0IAw#t=13s