Видео

Видео към лекцията "Мотивационно писмо" от курса Май 2011 - Подготовка за IT Олимпиадата и за живота след училище.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=kzMoMIxeJ0Y&feature=player_detailpage&list=PL957304984BD94624