Видео - въведение в уеб технологиите (19 септ. 2012)

Видео към лекцията "Въведение в Уеб и инстументи за разработка" от курса HTML основи - декември 2012.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=-QPE8j77zic