Видео

Видео към лекцията "Подготовка на презентации" от курса Май 2011 - Подготовка за IT Олимпиадата и за живота след училище.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Dax_1fqU7WE&list=PL957304984BD94624