Видео

Видео към лекцията "Практически проект" от курса Май 2011 - Подготовка за IT Олимпиадата и за живота след училище.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=oGHt1zKKFag&list=PL957304984BD94624&feature=player_detailpage