ИТ право - електронна търговия

Видео към лекцията "ИТ право - електронна търговия" от курса ИТ право - електронна търговия.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/playlist?list=PLF4lVL1sPDSmvALfGlfmN_mYHMDWtos-L