Видео - 28.05.2013 - Лазар Радков - част 2

Видео към лекцията "Хранене" от курса Здрави и активни.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Nj23EnsYswk&list=PLF4lVL1sPDSlxRQxqz-d_UxKTh0D70DcJ