Видео - 29.05.2013 - Наков

Видео към лекцията "Въведение в курса" от курса Структури данни и алгоритми - юни 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/RoBaihLmdUU