Видео - 29.05.2013 - Наков

Видео към лекцията "Структури от данни, алгоритми и сложност - преглед" от курса Структури данни и алгоритми - юни 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/xx9rXuozAN0