Видео - 28.05.2013 - Ники

Видео към лекцията "Структури от данни, алгоритми и сложност - преглед" от курса Структури данни и алгоритми - юни 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=3L6NINiNFjA