Видео - 28.05.2013 - Ники

Видео към лекцията "Линейни структури от данни" от курса Структури данни и алгоритми - юни 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=C_7LzkN1e1Q