Решаване на част от домашното - 30.05.2013 - Ники

Видео към лекцията "Дървета и обхождане (DFS и BFS)" от курса Структури данни и алгоритми - юни 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=g0rO-yhv_zw