Решение на задача за изпит "Most Common" - Пенка Борукова

Видео към лекцията "Речници, хеш-таблици и множества" от курса Структури данни и алгоритми - юни 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=wbd1m2pWf8Y