Видео - Наков - 6.06.2013

Видео към лекцията "Ефективност на структурите от данни" от курса Структури данни и алгоритми - юни 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/2U1XxN0i9EM