Видео - Наков - 6.06.2013

Видео към лекцията "Алгоритми за сортиране и търсене" от курса Структури данни и алгоритми - юни 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/jqzxJVH0aDE