Видео - 04.06.2013 - Лазар Радков - част 3

Видео към лекцията "Трениране" от курса Здрави и активни.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=I7QNPVMCIU8&list=PLF4lVL1sPDSlxRQxqz-d_UxKTh0D70DcJ