Workshop - Exam preparation - Fir tree - 08.06.2013 - Янко

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса C# част I - пролет 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=3b_hKvLZR7g