Видео - 26 април 2012 - Ники

Видео към лекцията "Динамично оптимиране" от курса Структури данни и алгоритми - юни 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=AoewJHW9Oqc