Видео - 14.06.2013 - Димитър Стаменов

Видео към лекцията "SEO инструменти - SEO tools" от курса SEO курс - оптимизация за търсещите машини.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=NdRvC10tO9Q&feature=youtu.be