Задача за изпит "Guitar" - Ивайло Кенов

Видео към лекцията "Динамично оптимиране" от курса Структури данни и алгоритми - юни 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=zRwgYvbtJgU