Видео

Видео към лекцията "Въведение в Python" от курса Уеб разработка с Python и Django.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=EnfFHVyGb7c&list=PLF4lVL1sPDSmq7Lzf_KD3CNzB0wxqYq6L&index=1