Видео

Видео към лекцията "Вход / изход, изключения и класове" от курса Уеб разработка с Python и Django.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=1sFt_lfVe6g&list=PLF4lVL1sPDSmq7Lzf_KD3CNzB0wxqYq6L&index=4