Видео

Видео към лекцията "Въведение в Django, инсталация, създаване на приложение" от курса Уеб разработка с Python и Django.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=grNgv5QzjWU&list=PLF4lVL1sPDSmq7Lzf_KD3CNzB0wxqYq6L&index=6