Видео

Видео към лекцията "Django и бази данни, ORM, изгледи, темплейти" от курса Уеб разработка с Python и Django.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=QQeNt-bW1DI&list=PLF4lVL1sPDSmq7Lzf_KD3CNzB0wxqYq6L&index=7