Видео - 18.06.2013 - Лазар Радков, Димитър Михайлов - част 2

Видео към лекцията ""Аз в света на здравословното"" от курса Здрави и активни.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=IFpO32xxhUk&feature=youtu.be