Видео - 19.06.2013 - Генадий Воробьов

Видео към лекцията "Оценка на SEO. Планиране на оптимизацията и класирането." от курса SEO курс - оптимизация за търсещите машини.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=IlxSDVlvpww&feature=youtu.be