Видео - 15 юни 2013

Видео към лекцията "Workshop - Selenium Android Driver " от курса Software Quality Assurance - Part II - 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=2wXZvelXPm8&feature=youtu.be