Видео - 20 юни 2013

Видео към лекцията "Sikuli" от курса Software Quality Assurance - Part II - 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=vVUM8PD9MXo