Решение на задача "Academy Tasks" - 21 юни 2013 - Ники

Видео към лекцията "Подготовка за практически изпит" от курса Структури данни и алгоритми - юни 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=MrTOEbFUDWE