Автоматизирано тестване

Видео към лекцията "Workshop - Автоматизирано тестване" от курса Software Quality Assurance - Part II - 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=BzTl2p6lRf4&feature=youtu.be