Видео - TTF - 24 юни 2013

Видео към лекцията "Telerik Testing Framework and Specflow" от курса Software Quality Assurance - Part II - 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=RCXeDL0dPgA&feature=youtu.be