Видео - 8 януари 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Масиви" от курса C# част II - лято 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Uu2rk7Uxkss