Видео - 15 януари 2013 - Ники

Видео към лекцията "Методи" от курса C# част II - лято 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=nzbh8o8tqJw