Видео - 17 януари 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Използване на класове и обекти" от курса C# част II - лято 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=e8VjKrBngQQ