Видео - 22 януари 2013 - Ники

Видео към лекцията "Обработка на изключения" от курса C# част II - лято 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=-BAvohTrie0