Видео - 23 януари 2013 - Наков

Видео към лекцията "Текстови файлове" от курса C# част II - лято 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/uN-IvLFe3NU