Видео - 24 януари 2013 - Наков (част I)

Видео към лекцията "Стрингове и текстообработка" от курса C# част II - лято 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/tIVnv2aD6Oo