Видео - 24 януари 2013 - Наков (част II)

Видео към лекцията "Стрингове и текстообработка" от курса C# част II - лято 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/70IoO9TVf1o